Film Sunda

Film Sunda Lembur Abah nyaritakeun ngeunaan kahirupan di kampung Bojong Hurip nu tengtrem jeung damai, tapi kadang mah ada masalah anu nyieun geungjleung eta kampung. Salah sahiji kulawarga nyaeta Abah, Ambu, Asep sareng Euis nu taat pisan ka Gusti. Sadaya masalah diarahkan jalan kaluarna ti Dawuhan Gusti.

Gentra Kahuripan mangrupakeun talkshow atanapi obrolan Kristen basa Sunda anu diproduksi ku Sanggar Mekar Asih. Narasumberna Bp. Purnawan. Dina pidangan ieu langkung ngabahas perkawis apologetika/Kitab Suci

 

Wayang Gembol mangrupakeun pidangan anu nyaritakeun ngeunaan kahirupan Nabi-nabi dina Kitab Suci. Naha dipasihan nami Wayang Gembol kumargi wayang anu di anggo nyaeta wayang golek tapi teu seueur teras digegembol. Wayang Gembol nu dimaenkeun ku dalang dipirig ku gamelan Sunda.