Kagiatan Anyar Sanggar Nopember

Ngahiji tur Sabeungkeutan ( 1 Korinta 12:12)

Pasanggiri Seni Sunda Injili ka-11 dilaksanakeun di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Acara nu lumangsung di dinten sabtu kaping 3 November 2018. Patandang anu ngiringan ieu acara teh aya kana 22 grup anu kabagi dina 3 bagian, nyaeta 8 grup dina kategori A (Degung), 7 grup dina kategori B( Calung Reog) sareng aya 7 grup dina katagori C (Longser).

Para patandang nu ayeuna kaetang saimbang, kusabab maranehna mangrupikeun utusan ti rea Gareja, Sakola jeung Sanggar Seni anu lianna. Tema taun ieu nyaeta " Ngahiji tur Sabeungkeutan" nu dicandak tina 1 Korinta 12:12 nyaeta ngeunaan kabisa nu beda tiap jalma atawa jamaat Gusti Yesus namung ngagaduhan hiji tujuan anu sami kanggo ngamulyakeun Nami Gusti Yesus Kristus di Tatar Pasundan.

Acara anu dikawitan tabuh 8 enjing, rengse tabuh 18.00 . Dihandap ieu para patandang anu kenging juara di Pasanggiri Seni Sunda Injili ka-11 (PSSI 11) :

Katagori A (Degung)

Juara 1 Gentra Pajajaran / SMPK BPPK Bandung

Juara 2 Sabilulungan / Wadah Cibodas Lembang

Juara 3 Cahaya Pasundan / GGP Cahaya Pasundan

Katagori B ( Calung Reog)

Juara 1 Bakti Rancage / Baptis Bakti

Juara 2 Kidung Agung / Ciparay

Juara 3 Mojang Sauyunan / SMAK BPPK Bandung

Katagori C ( Longser)

Juara 1 SWC / Wadah Cibodas Lembang

Juara 2 Cahaya Asih / GGP Cahaya Pasundan

Juara 3 Tunggul Ilahi / SMAK BPPK Bandung

 

Selamat kanggo peserta anu tos janteun juara di acara Pasanggiri Seni Sunda Injili ka-11. Talenta anu di pasihan ti Gusti aya keur ngamulyakeun nami Gusti Yesus.