Program Saung Mekar Asih

Sanggar Mekar Asih ngagaduhan sababaraha produksi anu dilakukeun nu aya kaitanna sareng kabudayaan Sunda. Diantawisna aya di handap ieu :

1. Gentra Kahuripan

      Gentra Kahuripan mangrupikeun salah sahiji hasil tina produksi Sanggar Mekar Asih nu mangrupa pidangan Rohani Sunda nu bentukna talkshow atau obrolan ngeunaan Dawuhan Gusti. Dina Gentra Kahuripan aya nu janten narasumber nyaeta Bp. DR Purnawan Tenibemas nu mangrupikeun salah sahiji rektor di Institut Teologi Tiranus. Dina acara ini ngabahas langkung jero ngeunaan Apologetik/ Alkitab, dimana aya sababaraha patarosan anu ditaroskeun ngeunaan Kitab Suci sareng dibahas nganggo waleran anu tangtos ti Kitab Suci. Kanggo waktos tayang mung 30 menit, Gentra Kahuripan baris tayang di sababaraha stasiun TV anu lokal sapertos Pijar TV, CTV Banten, Bandung TV sareng SKTV.

 

2. Wayang Gembol

      Wayang Gembol mangrupikeun pidangan anu nyarisokeun perkawis Nabi-nabi anu diperankeun ku wayang golek. Wayang Golek nyalira salah sahiji kasenian anu asalna ti Jawa Barat. Tapi dina Wayang Gembol leuwih nganitikbeuratkeun kana kumaha carita Nabi nu aya dina Kitab Suci. Wayang Gembol didamel 27 episode. Nu janten dalang nyaeta Abah Didi Rohadi. Pidangan ieu dilengkepan ku basa Indonesia janten ngagampangkeun ka anu nongton ngartos eusi ieu carita.

 

3. Film Lembur Abah

      Film Lembur Abah nu mangrupikeun carita kahirupan sadindinten di lingkungan kampung Bojong Hurip, mangrupi hiji produksi Sanggar Mekar Asih nu didamel nu ngagaduhan tujuan masarakat tiasa ningali film ieu sami sareng masalah anu nuju rame atanapi nu nuju karandapan di masarakat umum teras milari jalan kaluar kanggo eta masalah namung anu didasaran ti Dawuhan Gusti sanes nu lian.

 

4. Calakan

      Calakan mangrupikeun hiji singketan tina Carita Lalakon Kahirupan. Calakan didamel nganggo konsep anu langkung sederhana namung tetep nyarioskeun perkawis masalah nu langkung detail. Masalah kahirupan sadidinten di kota atanapi di desa.

5. Lagu-lagu Sunda Rohani

Album Gentra Kahuripan 

Album Lokasari Dewasa & Anak 

Album Kawih Natal 

Lagu-lagu Sunda Rohani didamel dina bentuk VCD sareng Audio CD. Lagu dilebet album Sunda Rohani mangrupakeun hasil karya ti para seniman Sunda. Aya sababaraha album anu tos diproduksi ku Sanggar Mekar Asih nyaeta diantawisna , Album Gentra Kahuripan, Album Lokasari Dewasa sareng Lokasari Anak, Album Kawih Natal, Album Kurban Agung.