Sajarah jeung Filosofi

1. Sajarah

Saparantos aya dina pergumulan nu panjang pisan, tiluan anu janten pendiri Sanggar Mekar Asih nyaeta Eddy Subagio, Sjamsudin sareng E. Parerra kapanggil kanggo ngahijikeun visi ti Gusti, nyaeta ngadamel hiji wadah jang para seniman Sunda anu parantos percanten ka Gusti Yesus. Tanggal 24 Juni 2000 visina dibewarakeun sareng diwujudkeun jadi hiji pakumpulan anu di sebut Sanggar nu dipasihan nami Mekar Asih.

Harepan sareng makna tina nami eta nyaeta supaya ngalangkungan seni budaya Sunda, kanyaah ti Gusti tiasa katampi, tumuwuh sareng teras ngembang tur maju di Tatar Sunda.

Tatar Pasundan nu beunghar ku sagala rupa kasenian mangrupa anugrah ti Gusti nu Maha Suci.  Masarakat Sunda diberkahan ku Gusti Allah ngalangkungan kreatifitas seni nu masih aya. Nu nyiptakeun terang yen ngalangkungan kreatifitas kasenian, tiap jalmi tiasa langkung gampang kanggo interaksi, gampil kanggo silih ngartos sareng ngabadantenkeun sagala hal ka sasamana. Tiasa dibayangkeun kumaha saena bagjana Gusti Allah nu Maha Asih ningali umat-Na ti suku Sunda nampi " Karya nu Pangageungna" ngalangkungan kreatifitas seni budayana nyalira. Hasil ti penelitian ngabuktoskeun yen " tensi kasalahpahaman" leuwih turun waktu waktu eta NAMINA didugikeun ngalangkungan kemasan seni budaya.

 Dina konteks saperti eta Sanggar Mekar Asih disaur ku Gusti kanggo janten alat-Na ngeusian kasempetan pelayanan dina pidangan kreatifitas kasenian


2. Filosofi 

Margi Kaasih-Na Allah atos leuwih tiheula bajoang,sumawonten rela barobah kaayaan korban kanggo urang . Anjeunna kalintang pisan berjasa kanggo urang, mangka urang anu aya ieu, aya kanggo Anjeunna,hirup mensyukuri karunia-Na kalawan henteu ngical jasa, nanging masihan diri dina pengabdian. Kualitas pengabdian eta henteu diukur ddengan bayaran nanging kalawan peunteun sarta kareueus.  Sadaya anu leressadaya yang megah, sadaya anu adil, sadaya anu suci, sadaya anu disebut kebajikan nyaeta prinsip pangladen Sanggar Mekar Asih.