Alat Musik Tradisional Sunda

Jabur 81:2-3

Sanggakeun lalaguan, tabeuh terebang, tabeuh kacapi jeung gambus sing genah.

Gambar diluhur mangrupakeun alat musik Sunda anu biasana dianggo kanggo ngiringi sababaraha acara. Alat musik Sunda eta langkung dikenal ku nami Degung, biasana dimaenkeun babarengan dina hiji pidangan lagu. Urang bade ngabahas ngeunaan bagian naon wae nu aya na Degung .

1. Saron

Saron mangrupakeun salah sahiji bagian ti musik Degung. wadah/bahan anu biasana dipake jang saron nyaeta kai anu diukir sami sareng nu sanesna. Saron didamel tina bahan beusi atanapi tambaga nu tangtosna tos dilaraskeun. SOra anu kaluar biasana na mah tarik, nyaeta nada da-mi-na-ti-la. Saron biasana aya saron 1 jeung saron 2, anu pas dimaenkeun silih lengkepan.

2. Bonang

Bonang oge bagian tina degung, etang bagian nu penting. Bonang biasana buleud leutik jeung rea. Tina sasetna teh aya 10 nepika 15 bagian. Dimaenkeunnana ku 2 panangan, nakol nada anu sami. Bonang ge tiasa dijantenkeun intro bubuka disalahsawios tampilan salian ti saron.

3. Jenglong

Jenglong pami ditingali sakilas mah mirip atanapi sami sareng bonang, nu ngabedakeun jenglong mah ageung dibanding bonang. Cara ngamaenkeun jenglong ge mirip jeung bonang, nyaeta aya 2 panakol nu babarengan ditakolkeun di nada LA (5) sedengkeun nu lianna ngan ku hiji wae. Jenglong leuwih nyaketan ka gong saleresna mah.

4. Kendang 

Kendang mangrupikeun alat musik anu jadi bagian paling penting. Kendang tugasna ngatur wirahma tina sora anu dimaenkeun. Ada mangrupa-rupa cara jang ngamaenkeun atawa nepak kendang. Tapi biasana mah tina pidangan Degung sok langkung lambat, atawa kumaha lagu anu dipidangkeun. Kendang janten bagian anu nyelaraskeun wirahma ti sadaya bagian degung. Kedang aya 4 bagian nyaeta, kendang alit aya 2, kendang ageung 1. Kendang oge kedah aya ancag kanggo nyangga kendan pas nuju ditepak.

5. Gong

Gong saleresna langkung dikenal kumargi gong biasana dianggo di sababraha acara pembukaan salian ti pagelaran degung. Bagian tina gong nyaeta 1 gong anu ageung sareng 1 gong anu alit. Biasana mah naggo tali anu kuat kanggo ngaitkeun ka kai anu janten panyanggana.