Baju Adat Sunda

 

Acuk Adat Sunda ieu rea rupana diantarana nyaeta jang pameget mah aya pangsi, kampret, totopong. Upami kanggo anggoan istri mah kabaya, sinjang, rambutna tiasa digelung. Ngajaga jeung ngariksa sangkan budaya teu kagerus ku jaman.