Jawa Barat

Jawa Barat Mangrupikeun salah sahiji wilayah nu aya di Indonesia. Hiji pulau anu katingali unik sareng ngagaduhan wilayah anu kaetang ageung. Ibukota ti Jawa Barat ieu nyaeta Bandung.

Miboga luas 35.222,18 km2  ditambah ku masarakat kurang leuwih 47 juta jiwa. Jawa Barat ngagaduhan semboyan

" Gemah Ripah Repeh Rapih " anu hartina makmur santosa sederhana rapih.