Kagiatan Anyar Sanggar Oktober

Kagiatan Wisudaan di Universitas Kristen Maranatha Bandung anu dilaksanakeun di poe sabtu tanggal 28 Oktober 2018.

Acarana sorangan dibagi jadi 2 bagian kusabab aya kana sarebu leuwihna nu diwisuda ti sasabaraha hiji jurusan.

Aki lengser mapag dipirig ku gamelan, aya para ponggawa oge. Payung agung mapag dibarengan ku merak. Nu dipapag di acara ieu nyaeta mahasiswa anu pangsaena.

 

Pon acara anu kadua oge sami, barijeung diluar mah hujan ageung pisan tapi acara wisudaan mah lancar.

Lima ratus jelema anu diwisuda atos tadi enjing, ayeuna lima ratus deui. Konsep acarana kaetang sae, dimana acara tos lumangsung satengahna nembe upacara adat Sunda mapag mahasiswa anu pangsaena.